ข้อกำหนดและเงื่อนไข
รับประกันราคาที่ดีที่สุด

Last time you looked at

Quick Book Here

##hotel## on ##checkin## for ##nights## night(s)

การจองออนไลน์

(0-12 ปี)
มีรหัสหรือไม่

รับประกันราคาที่ดีที่สุด

สบายใจ สบายกระเป๋า จองกับเราโดยตรง เพื่อรับราคาดีที่สุดสำหรับการจองห้องพักทุกครั้ง

ถ้าท่านพบห้องพักที่มีราคาต่ำกว่าภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง เรายินดีลดราคาให้เท่ากับราคาดังกล่าว และให้ส่วนลดเพิ่มอีก 10% สำหรับการเข้าพักของท่าน

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

Claim now

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้อย่างละเอียด เนื่องจากเงื่อนไขนี้ได้รวบรวมข้อกำหนดพื้นฐานในการจองห้องพักภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, เอเลวานา, PER AQUUM หรือทิโวลิในเครือ Minor Hotel Group Limited (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โรงแรม”) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้ใช้สำหรับการจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรง และการชำระเงินผ่านระบบช่องทางการชำระเงินของ Minor Continental Holding (Luxembourg) S.a’r.l. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Minor Hotel Group Limited

ในการใช้งานไซต์นี้ ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราอาจมีการทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยการอัพเดทโพสต์นี้ ข้อกำหนดฉบับทบทวนจะถือว่ามีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ทำการโพสต์ การที่ท่านใช้งานบางส่วนหรือคุณสมบัติบางประการของไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ในกรณีนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

เช็คเอ้าท์ก่อนเวลาที่กำหนด

ทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการเช็คเอ้าท์ก่อนเวลาที่กำหนด ในกรณีที่แขกผู้เข้าพักต้องการออกจากโรงแรมก่อนวันที่ที่กำหนดไว้

เช็คเอ้าท์หลังเวลาที่กำหนด

ตามที่ร้องขอ โปรดติดต่อแผนกต้อนรับ อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม

นโยบายการรับประกัน

ต้องใช้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องเมื่อทำการจอง แขกผู้เข้าพักต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ทำการจอง พร้อมแนบเอกสารยืนยันเพื่อเช็คอินที่โรงแรม  โดยจะมีการประทับหรือรูดบัตรเมื่อทำการเช็คอิน

เมื่อเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม แขกผู้เข้าพักจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการทั้งหมดที่ต้องชำระ และในกรณีที่จำเป็น ทางโรงแรมจะตัดยอดค่าบริการจากบัตรเครดิต

ทางโรงแรมจะตัดยอดจากบัตรเครดิตสำหรับค่ายกเลิกการจอง ค่าปรับที่ไม่มีการเข้าพัก หรือค่าเสียหายที่แขกผู้เข้าพักทำให้เกิดแก่โรงแรม หรือที่เกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดก็ตาม

การทำรายการนี้ หมายถึงรายการทางอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาผูกพันใดๆ ซึ่งแขกผู้เข้าพักอนุญาตให้ทางโรงแรมตัดบัตรเครดิตได้ตามกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรของแขกผู้เข้าพักในการมอบอำนาจ

นโยบายการวางมัดจำ

จำเป็นต้องวางมัดจำ

นโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพัก

แต่ละราคาในการจองห้องพักกับโรงแรมในเครือของ Minor Hotel Group อยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพัก กรณีแขกผู้พักไม่มาเช็คอินในวันที่ได้สำรองห้องพักไว้ จะมีการคิดค่าปรับตามนโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักตามราคาที่จอง เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการสำรองห้องพักในกรณีที่แขกผู้เข้าพักให้ข้อมูลบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมใดๆ หรือกรณีที่การสำรองห้องพักทำให้เกิดหรือเกิดจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการจองกรณีที่แขกผู้เข้าพักไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของทางโรงแรม หากแขกผู้เข้าพักเลือกที่จะย่นระยะเวลาในการพักหรือเช็คเอ้าท์ก่อนเวลา จะมีค่าปรับตามรายละเอียดในนโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักที่สัมพันธ์กับราคาที่สำรองห้องพัก กรณีที่มีการยกเลิกการจองตามที่กล่าวไว้ข้างต้น Minor Hotel Group ไม่มีข้อผูกพันที่จะยืนยันการจองหรือเสนอราคาที่ดีที่สุดให้ใหม่ แขกผู้เข้าพักต้องดำเนินการจองห้องพักใหม่ด้วยตนเองในราคาที่ดีที่สุด ณ เวลาที่ทำการสำรองห้องพักใหม่

ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมที่จะแสดงหลักฐานการชำระเงินแก่แผนกสำรองห้องพักของทางโรงแรมภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาจอง โดยระบุหมายเลขการจองบนเอกสาร ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการทำรายการทางการเงินผ่านธนาคาร และท่านรับทราบว่าการสำรองห้องพักอาจถูกยกเลิกได้โดยทางโรงแรมหากหลักฐานการชำระเงินไม่ถูกส่งมาให้ทางโรงแรมภายในเวลา 48 ชั่วโมงตามที่กำหนด ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับใดๆ ที่อาจเกิดจากการยกเลิกการจองหรือการไม่มาเข้าพัก และท่านยืนยันว่าข้อมูลการจองและข้อมูลติดต่อส่วนตัวที่ให้ไว้ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบของโรงแรม

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา

Minor Hotel Group และบริษัทในเครือมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือสัญญาใดๆ เมื่อใดก็ได้หากพบว่ามีการปรากฏของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวเนื่องกับราคาหรือบริการ

เงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินที่ยืนยันขณะทำการจองเท่านั้นที่ได้รับการยืนยัน

การจัดหาที่พักใหม่

ในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดที่ทางโรงแรมไม่สามารถให้บริการห้องพักได้ตามที่ยืนยันไว้ก่อนหน้านี้ ทางโรงแรมจะปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับโดยการจัดหาที่พักใหม่ให้แก่แขกผู้เข้าพักภายในโรงแรมอื่นในเครือ Minor Hotel Group ที่มีมาตรฐานการให้บริการอยู่ในระดับที่เทียบเท่าหรือดีกว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากไม่มีโรงแรมอื่นที่มีมาตรฐานการให้บริการระดับที่เทียบเท่าหรือดีกว่าในบริเวณใกล้เคียงของโรงแรมที่จองไว้ อาจมีความจำเป็นต้องจัดหาที่พักที่มีมาตรฐานการให้บริการในระดับต่ำกว่า ในกรณีนี้ ทางโรงแรมจะคืนเงินส่วนต่างให้แก่แขกผู้เข้าพัก

ตัวเลือกที่พักที่เสนอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงแรม หากแขกผู้เข้าพักประสงค์ที่จะเลือกที่พักที่มีมาตรฐานแตกต่างจากที่ทางโรงแรมเสนอให้ภายใต้เงื่อนไขนี้ แขกผู้เข้าพักจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น

การปฏิเสธความรับผิด

สำหรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านจะต้องรับรองกับ Minor Hotel Group ว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการละเมิดข้อกำหนด เงื่อนไข และการแจ้งเตือนเหล่านี้ แม้ว่าในบางครั้ง Minor Hotel Group อาจจะติดตามหรือตรวจสอบการอภิปราย การสนทนา ประกาศต่างๆ การถ่ายทอด กระดานข่าว และช่องทางอื่นๆ ที่ใกล้เคียงบนเว็บไซต์นี้ แต่อย่างไรก็ดี Minor Hotel Group ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับที่จะกระทำการดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่มีการเผยแพร่บนพื้นที่เหล่านั้น รวมถึงจะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย การให้ร้าย ข้อมูลเท็จ การหลอกลวง การหยาบคาย การอนาจาร โป๊เปลือย ข้อมูลอันตราย หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใดๆ บนพื้นที่ดังกล่าวของเว็บไซต์ ท่านไม่สามารถเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการข่มขู่ ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร โป๊เปลือยหรือเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่อาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่อาจนำมาซี่งการดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา หรือเป็นการละเมิดทางกฎหมายใดๆ Minor Hotel Group จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือหมายศาลซึ่งร้องขอหรือสั่งการให้ Minor Hotel Group เปิดเผยข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ของผู้ใดก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนหน้าเว็บไซต์

ขอบเขตของความรับผิด

ไม่ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขจะระบุไว้เป็นอื่นใด Minor Hotel Group และบริษัทในเครือจะไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เกิดจากกรณีพิเศษอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ กำไร การใช้งาน โอกาส ที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติตามหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

การประกัน

Minor Hotel Group แนะนำอย่างยิ่งให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ขอแนะนำว่า นโยบายนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคุ้มครองในกรณีดังต่อไปนี้: การสูญเสียเงินจากการยกเลิกการเดินทาง การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง การสูญหายของเงินสด และค่ารักษาพยาบาลต่างๆ

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม

Minor Hotel Group ไม่ได้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ใดๆ ของ บุคคลภายนอก และด้วยเหตุนี้ จึงจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือในการเชื่อมโยงใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงนั้น Minor Hotel Group มีการเชื่อมโยงต่างๆ ไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น และการรวมการเชื่อมโยงใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการอนุญาต การสืบสวน หรือการรับรองใดๆ โดย Minor Hotel Group ต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

สินค้าและ/หรือบริการที่บรรยายไว้ในและมีในเว็บไซต์นี้อาจไม่มีบริการในประเทศของท่าน เราไม่รับประกันและแสดงตนว่าบริการหรือสินค้าที่เสนอในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือมีให้ใช้ในที่ตั้งบางแห่ง เว็บไซต์นี้ดำเนินการจากประเทศไทยและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

โรงแรม รีสอร์ท แอนด์ สปา ในเครืออนันตรา
ชั้น 18 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
อีเมล: reserveanantara@anantara.com

For Travel Agents

please call Toll Free: 1 844 MINOR24 (1 844 646 6724)
24 hours, Monday to Friday

ปิด

การจองออนไลน์

ข้อมูลที่ท่านเลือก

รับประกันราคาที่ดีที่สุด
(0-12 ปี)
มีรหัสหรือไม่