นโยบายความเป็นส่วนตัว
รับประกันราคาที่ดีที่สุด

Last time you looked at

Quick Book Here

##hotel## on ##checkin## for ##nights## night(s)

การจองออนไลน์

(0-12 ปี)
มีรหัสหรือไม่

รับประกันราคาที่ดีที่สุด

สบายใจ สบายกระเป๋า จองกับเราโดยตรง เพื่อรับราคาดีที่สุดสำหรับการจองห้องพักทุกครั้ง

ถ้าท่านพบห้องพักที่มีราคาต่ำกว่าภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง เรายินดีลดราคาให้เท่ากับราคาดังกล่าว และให้ส่วนลดเพิ่มอีก 10% สำหรับการเข้าพักของท่าน

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

Claim now

ในฐานะผู้ให้บริการด้านบริการต้อนรับและการพักผ่อนหย่อนใจชั้นนำระดับนานาชาติ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยึดถือพันธกิจในการมอบการบริการที่เป็นเลิศและความพึงพอใจให้กับแขกผู้เข้าพักของเราทุกท่าน และเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านอีกด้วย เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองและจัดการอย่างเหมาะสมและเพื่อแจ้งถึงหลักการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับผ่านบัตรลงทะเบียนและกระบวนการจองออนไลน์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล ซึ่งรวมถึงโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตรา โดยใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของโรงแรมดังกล่าวในการกำกับดูแลการบริการของเรา กรุณาอ่านส่วนข้อมูลด้านล่างอย่างละเอียด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวบ 
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดของแขกผู้เข้าพักที่เราขอรับจากแขกทุกท่านในขณะทำการสำรองห้องพัก เช่น  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเกิด สัญชาติ การวางแผนการท่องเที่ยว ช่วงเวลาทำการจอง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดสำหรับติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพักจะได้รับการรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแขกผู้เข้าพักของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการสื่อสารข่าว งานกิจกรรม และโปรโมชั่นของเรา ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการที่แขกผู้เข้าพักให้ความสนใจ  เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานวิจัยตลาดและควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการทำสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อมอบการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของแขกผู้เข้าพัก เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อการสื่อสารนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

3. ความยินยอมจากลูกค้า
เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลในบัตรลงทะเบียนหรือผ่านกระบวนการจองออนไลน์แล้ว จะถือว่าทานได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่เราในการได้มา เป็นเจ้าของ ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ท่านได้ให้ความยินยอมนี้โดยสมัครใจและอาจเพิกถอนได้ทุกเวลาโดยการส่งอีเมลมาที่ (marketing@anantara.com).

4. การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ดีขึ้น เราใช้การดำเนินการตามสัญญาหรืออื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามเหล่านี้จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

5. การเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกลายเป็นทรัพย์สินของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)และองค์กรย่อยของ บริษัท ไมเนอร์ โฮเทลและบริษัทย่อย ท่านสามารถดูเนื้อหานี้ได้ที่ www.Minorinternational.com   และรวมถึงธุรกิจภายใต้ข้อตกลงการบริหารจัดการหรือแฟรนไชส์

6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนระหว่างประเทศ
ในฐานะผู้ดำเนินกิจการโรงแรมระหว่างประเทศ เรามุ่งมั่นมอบการบริการที่มาจากมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ดังนั้น ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทอื่นๆ ภายในบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับต่างกันไป อย่างไรก็ตาม เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านและปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั่วโลก
โปรดทราบว่าบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ เพื่อปรับให้ตรงตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจของแขกผู้เข้าพัก และความต้องการทางธุรกิจ เราจะนำเวอร์ชันที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าของเรารับทราบนโยบายที่เป็นปัจจุับันที่สุดของเรา

ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง

คำว่า "ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง" หมายถึงข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของแขกผู้เข้าพักแต่ละรายได้ ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ วิธีชำระเงิน และหมายเลขหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว (ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบัตรจริง อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นๆ ก็ตาม) ของแขกผู้เข้าพัก

วิธีให้ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองของท่านกับเรา
1. เมื่อท่านทำการสำรองห้องพักหรือใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการใดๆ ของบริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัด
2. เมื่อท่านให้ข้อมูลดังกล่าวกับเราในการสื่อสารเกี่ยวกับการบริการ เช่น บัตรแสดงความคิดเห็น
3. เมื่อท่านให้ข้อมูลกับเราในขณะเข้าร่วมโครงการด้านการตลาด
4. Bเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
5.  เมื่อท่านเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิกไมเนอร์และ/หรือโปรแกรม GHA Discovery ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้สมบูรณ์ ในระหว่างการลงทะเบียน สมาชิกใหม่จะต้องกรอกข้อมูลสำหรับติดต่อบางประการ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างโปรไฟล์สมาชิกสำหรับการเข้าพักก่อนหน้าและครั้งหน้าของท่าน ณ โรงแรมในเครือบริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัดและโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้แบรนด์สมาชิก GHA และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้แสดงว่าให้ความสนใจ สมาชิกอาจให้ข้อมูลระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) นอกเหนือจากข้อมูลอื่นๆ ด้วย ข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวให้กับสมาชิกของเราบนเว็บไซต์ รวมไปถึงการสื่อสารโดยตรงที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ในการรวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ
1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการชั้นนำแก่แขกผู้เข้าพักของเรา
2. เพื่อแจ้งให้แขกผู้เข้าพักทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นและข้อเสนอของเรา
3. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและงานวิจัย

การได้มาซึ่งข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง

การใช้งานเว็บไซต์ของเรา
เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านได้ให้ "คุกกี้" กับเราและคอมพิวเตอร์ของท่านจะได้รับหมายเลขรหัส คุกกี้ใช้เพื่อติดตามค่ากำหนดของผู้ใช้และทำให้เรามอบประสบการณ์ในการใช้เว็บแบบเป็นส่วนตัวโดยที่ผู้เข้าชมไม่จำเป็นต้องกรอกค่ากำหนดทุกครั้งที่เข้าชม เรายังจะใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ในภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้เราติดตามการเข้าชมเว็บไซต์และดูว่าส่วนใดของเว็บได้รับการเข้าชมบ่อยที่สุด คุกกี้ของเราไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองและจะไม่ติดตามผู้เข้าชมอีกหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราแล้ว
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราและยอมรับคุกกี้แล้ว เราจะกำหนดหมายเลขรหัสให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าข้อมูลระบุตัวตนของท่านจะไม่แสดงขึ้นจนกว่าท่านจะกรอกข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองบนเว็บไซต์ แต่หมายเลขรหัสจะทำให้เราบันทึกเซสชั่นการใช้งานของท่านเพื่อให้การสนับสนุนที่เป็นส่วนตัวได้ดีขึ้น หลังจากกรอกข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองบนเว็บไซต์แล้ว เราจะเชื่อมโยงหมายเลยรหัสของท่านกับข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน เพื่อให้เราจดจำท่านได้ในครั้งหน้าที่่ท่านเข้าชมเว็บไซต์และเพื่อติดตามข้อมูลที่อาจอยู่ในความสนใจของท่าน

การปฏิเสธ การบล็อก หรือไม่รับคุกกี้
คุกกี้ชั่วคราวเป็นคุณลักษณะที่ติดตั้งในตัวของเทคโนโลยีในเว็บไซต์ของเรา เบราเซอร์ส่วนมากจะยอมรับคุกกี้เหล่านี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถปรับการตั้งค่าในเบราเซอร์ของท่านได้หากต้องการลบหรือปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้โดยอัตโนมัติ กรุณาอ่านส่วนความช่วยเหลือในแถบเครื่องมือของเบราเซอร์ของท่านเพื่อดูวิธีตั้งค่ากำหนดเกี่ยวกับคุกกี้
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้คุณลักษณะบางประการที่เกี่ยวกับโปรไฟล์ผู้ใช้ของท่าน
ท่านยังสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ในขณะท่องเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถค้นหาราคาและห้องพักว่างที่โรงแรมและรีสอร์ทของเราโดยไม่ต้องให้ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก แต่จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองใดๆ
ท่านสามารถส่งคำขอข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับโรงแรมหรือรีสอร์ทของเราผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือเข้าร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์หรือโปรโมชั่นของเราได้ เราอาจขอให้ท่านกรอกข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองเพื่อปฏิบัติตามคำขอนี้หรือเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมต่างๆ ของเรา หากท่านให้ข้อมูลนี้กับเรา เราจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวถือเป็นการรับรู้และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่สะดวกให้ข้อมูลนี้ทางอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ต้องการเข้าพักได้โดยตรง

การสำรองห้องพัก
เราจะขอให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ anantara.com avanihotels.com หรือเว็บพันธมิตรอื่นๆ ในระบบและเลือกสำรองห้องพักออนไลน์กรอกข้อมูลโปรไฟล์สำรองห้องพักออนไลน์ในขณะทำการสำรองห้องพักเป็นครั้งแรก เมื่อท่านสร้างโปรไฟล์สำรองห้องพักแล้ว เราจะขอให้ท่านกรอกข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง อาทิ ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลสำหรับติดต่อ ตลอดจนการรับประกันและข้อมูลมัดจำบางอย่างเพื่อรับประกันการสำรองห้องพักของท่าน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวถือเป็นการรับรู้และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
นอกจากนี้ ท่านสามารถทำการสำรองห้องพักกับโรงแรมหรือรีสอร์ทได้โดยตรง ในขณะสำรองห้องพัก เราอาจขอให้ท่านกรอกข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และวิธีชำระเงินของท่าน

การสร้างโปรไฟล์แขกผู้เข้าพัก
ในระหว่างกระบวนการสำรองห้องพัก ท่านสามารถเลือกสร้างโปรไฟล์ผู้เข้าพักได้และให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลความชอบเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อน และรายละเอียดการชำระเงิน ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้เข้าพักจะอยู่ภายใต้ "ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง"

ธุรกรรมที่ปลอดภัย
เว็บไซต์ของบริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัดใช้โปรโตคอลเข้ารหัสแบบ SSL (Norton Secured Seal โดย VeriSign) เพื่อประกันธุรกรรมและรักษาความลับโดยสมบูรณ์ ข้อมูลธนาคารและข้อมูลทั้งหมดที่ท่านกรอกในรูปแบบต่างๆ จะได้รับการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งข้อมูลของท่านผ่านเครือข่ายโดยใช้ SSL (Secure Socket Layer) ของเรา
SSL คือโซลูชั่นธุรกรรมที่ปลอดภัยที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและประสบความสำเร็จมากที่สุด ระบบการเข้ารหัส SSL จะเข้ารหัสข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่าย และจะสามารถถอดรหัสได้เมื่อมีการใช้คีย์เฉพาะเท่านั้น หลังจากที่เข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้ว
หากเบราเซอร์ของท่านรองรับระบบนี้ ท่านจะเห็นกุญแจหรือสัญลักษณ์ VeriSign ที่มุมขวาบนหรือล่างของหน้าจอ

ระหว่างการเข้าพัก
ในระหว่างการเข้าพัก เราจะบันทึกกาใช้จ่ายรายการต่างๆ ของท่านเพื่อ คำนวณราคาห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากห้องพักของท่าน เราจะบันทึกข้อมูลนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรายงานทางการเงินของเรา รวมทั้งข้อกำหนดจากผู้ตรวจสอบและหน่วยงานกำกับดูแลจากภาครัฐด้วย เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลการเข้าพักของท่านแบบเฉพาะเจาะจง (กล่าวคือ ปัญหาสุขภาพและปัญหาในการชำระเงิน) ข้อมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับการเข้าพักนี้จะถูกจัดเก็บไว้ ณ โรงแรมที่ท่านเข้าพักและรวมกับข้อมูลจากการเข้าพักก่อนหน้าของท่าน ณ โรงแรมของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะอื่นๆ ตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้ (เช่น หมายเลขหนังสือเดินทาง) นอกจากนี้ เรายังจะจัดเก็บเนื้อหาเอกสาร (รวมทั้งบัตรแสดงความคิดเห็น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งอีเมลและการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน) ที่ท่านส่งมาให้เราก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าพัก เราจะแบ่งปันข้อมูลนี้ภายในบริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัด แต่จะไม่แบ่งปันกับบุคคลที่สามอื่นๆ สุดท้ายนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังได้กำหนดให้เราบันทึกและเก็บข้อมูลกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต ณ โรงแรมของเราในช่วง 90 วัน 

ความยินยอมจากแขกผู้เข้าพัก
เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลในบัตรลงทะเบียนหรือผ่านกระบวนการจองออนไลน์แล้ว จะถือว่าทานได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่เราในการได้มา เป็นเจ้าของ ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัด ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ท่านได้ให้ความยินยอมนี้โดยสมัครใจและอาจเพิกถอนได้ทุกเวลาโดยการส่งอีเมลมาที่ (marketing@anantara.com).

การจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง
โรงแรมแต่ละแห่งใช้มาตรการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรักษาข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองไว้ในที่ที่ปลอดภัย และมีเพียง ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ เรายังจัดเก็บข้อมูลของแขกผู้เข้าพักในระบบสำรองห้องพักของแขก ("ระบบ") อีกด้วย ระบบนี้ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลลูกค้าที่ปลอดภัยและจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ เราจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามเหตุผลอันสมควรทางธุรกิจ
โปรดทราบว่าการสื่อสารผ่านอีเมลไม่ถือว่าปลอดภัยโดยสมบูรณ์ เราขอแนะนำว่าไม่ควรใส่ข้อมูลลับใดๆ ในขณะใช้อีเมล เพื่อการป้องกันของท่าน อีเมลที่เราตอบกลับท่านจะไม่รวมข้อมูลลับใดๆ

ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองที่ได้จากบุคคลที่สาม
ตัวแทน คู่สัญญา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล จำกัดอาจได้รับข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองจากท่านในระหว่างการให้บริการกับบริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัด เราใช้การดำเนินการตามสัญญาหรืออื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามเหล่านี้จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัดยังบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในนามเจ้าของธุรกิจบุคคลที่สามอีกด้วย จะมีการแบ่งปันข้อมูลแขกผู้เข้าพักที่กำหนดไว้สำหรับการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างแขกและโรงแรมกับเจ้าของโรงแรม แต่จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองอื่นๆ กับเจ้าของโรงแรม หากเราเลิกบริหารจัดการโรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองจะยังคงอยู่กับบริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัด และจะมีการแบ่งปันข้อมูลนั้นๆ กับเจ้าของธุรกิจเดิม
เราอาจทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับพันธมิตรบางรายที่เล็งเห็นแล้วว่าข้อเสนอพิเศษร่วมกันจะเกี่ยวข้องหรือเป็นที่สนใจของแขกผู้เข้าพักของเรา  ในกรณีนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองจะมีเพียงผู้จัดส่งหรือฝ่ายคู่สัญญาที่ร่วมมือกับบริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัด ซึ่งมีการควบคุมความลับและความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมอยู่แล้ว จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองให้กับบันธมิตรอื่นๆ เพื่อใช้เป็นการส่วนตัว
เราจะแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองของท่านนอกบริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก็ต่อเมื่อ (ก) กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ (ข) มีการกำหนดให้มอบการบริการที่ท่านร้องขอ ซึ่งจะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยอัตโนมัติแล้ว (ค) หากบุคคลที่สามเป็นผู้ชำระเงินสำหรับการเข้าพักของท่าน เราจะจัดทำข้อมูลการเรียกเก็บเงินไปยังฝ่ายที่ทำการชำระเงิน (ง) หากท่านไม่สามารถชำระเงินให้กับโรงแรม หรือ (จ) ให้กับพันธมิตรโรงแรมในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกซึ่งบริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัดเป็นสมาชิกร่วมด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติพื้นฐานในอุตสาหกรรม

การเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง
เรายินดีให้รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองของแขกที่เรามีอยู่ หากท่านส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีการลงนามกำกับ เราขอให้ท่านยืนหลักฐานยืนยันตัวท่านพร้อมคำขอนั้นๆ ซึ่งโดยมากอาจเป็นสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมข้อมูลสำหรับติดต่อเพื่อการยืนยันความถูกต้อง กรณาส่งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองมาที่
ฝ่ายบริการลูกค้า
privacy.corporate@minornet.com
บริษัทไมเนอร์ โฮเทล จำกัด
1ชั้น 18 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

หากเมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจใช้ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองในรูปแบบที่ต่างจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยส่งจดหมายหรืออีเมลไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ล่าสุด

Bกลับสู่ด้านบน

โรงแรม รีสอร์ท แอนด์ สปา ในเครืออนันตรา
ชั้น 18 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
อีเมล: reserveanantara@anantara.com

For Travel Agents

please call Toll Free: 1 844 MINOR24 (1 844 646 6724)
24 hours, Monday to Friday

ปิด

การจองออนไลน์

ข้อมูลที่ท่านเลือก

รับประกันราคาที่ดีที่สุด
(0-12 ปี)
มีรหัสหรือไม่