รับประกันราคาที่ดีที่สุด

Last time you looked at

Quick Book Here

##hotel## on ##checkin## for ##nights## night(s)

การจองออนไลน์

(0-12 ปี)
มีรหัสหรือไม่

รับประกันราคาที่ดีที่สุด

สบายใจ สบายกระเป๋า จองกับเราโดยตรง เพื่อรับราคาดีที่สุดสำหรับการจองห้องพักทุกครั้ง

ถ้าท่านพบห้องพักที่มีราคาต่ำกว่าภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง เรายินดีลดราคาให้เท่ากับราคาดังกล่าว และให้ส่วนลดเพิ่มอีก 10% สำหรับการเข้าพักของท่าน

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

Claim now

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  “เว็บไซต์ Minor Hotels คือเว็บไซต์ที่เป็นของหรือดำเนินการโดยหรือตัวแทนของบริษัท Minor รวมทั้ง anantara.com, avanihotels.com และ minorhotels.com

เงื่อนไขการส่งแบบฟอร์ม

การเคลมที่จะเข้าเงื่อนไขของโปรแกรม “รับประกันราคาดีที่สุด” จะต้องส่งผ่านแบบฟอร์มเว็บที่มีให้ ที่นี่

 • ลูกค้าที่ทำการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ Minor Hotels: แบบฟอร์มการเคลมต้องส่งเข้ามาภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากการจองห้องพักเสร็จสมบูรณ์ในเว็บไซต์ Minor Hotels ใดๆ เพื่อทำการเคลมภายใต้เงื่อนไขการรับประกันราคาดีที่สุด  ยิ่งไปกว่านั้น ท่านต้องส่งการเคลมเข้ามาอย่างน้อยสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินมาตรฐานของโรงแรม Minor ที่ระบุไว้
 • ลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำการจองห้องพักการเคลมต้องส่งภายในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินมาตรฐานของโรงแรม Minor ที่ระบุไว้
 • Minor จะปฏิเสธการเคลมถ้าแบบฟอร์มมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ใช้ภาษาที่ไม่รองรับ หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ไมได้อยู่ในเครือ Minor Hotels หรือใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ภาษาที่ไม่รองรับ
 • การเคลมที่เกี่ยวข้องกับการจองที่ยืนยันแล้วสามารถส่งได้ครั้งเดียวเท่านั้น ชื่อในแบบฟอร์มการเคลมที่ส่งเข้ามาต้องตรงกับชื่อของการจองที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยืนยันแล้ว

การให้ส่วนลดตามโปรแกรม “รับประกันราคาดีที่สุด” ก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ราคาของทั้งสองรายการประกอบด้วย ราคาที่มาจากเว็บไซต์ Minor Hotel และ “ราคาเปรียบเทียบ” ที่ต่ำกว่าที่พบนั้นต้องเป็น:

 • ราคาห้องพักที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบันทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • วันที่เดินทางมาถึงเดียวกัน โรงแรมเดียวกัน จำนวนแขกเท่ากัน ประเภทห้องเหมือนกัน (หมวด ขนาด จำนวนเตียง ทิวทัศน์)
 • ราคารวมอื่นๆ ที่เหมือนกัน (ภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการ สกุลเงิน อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงรายการรวมอื่นๆ)
 • เงื่อนไขการจองที่เหมือนกัน (จำนวนวันการพักต่ำสุด การจองล่วงหน้าต่ำสุด การชำระเงินล่วงหน้า เงินมัดจำ นโยบายการเปลี่ยนและยกเลิกการจอง หรือเงื่อนไขอื่นๆ)
 • มูลค่าแตกต่างต่ำสุด USD 1

ถ้าการเคลมของการรับประกันราคาดีที่สุดเกี่ยวข้องกับการจองห้องพักจำนวนหลายคืน เราจะทำการเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของแต่ละคืนของโรงแรมเรากับราคาเฉลี่ยของแต่ละคืนของการจองที่เหมือนกัน โดยใช้เว็บไซต์เปรียบเทียบที่พบ

“รับประกันราคาดีที่สุด” ไม่มีผลต่อการจองต่อไปนี้:

 • ราคาที่ไม่มีการเผยแพร่หรือมีการเจรจาต่อรอง (อาทิราคาส่วนลดสำหรับองค์กร ราคาเข้าพักเป็นกลุ่ม ราคาสำหรับการประชุม)
 • ราคาสำหรับสมาชิกภาพที่มีการชำระเงินล่วงหน้าของชมรมหรือองค์กรใดๆ หรือสมาชิกภาพฟรีของชมรมหรือองค์กรใดๆ ถ้าสมาชิกรวมอยู่ในประเภทการจ้างงานของสมาชิก
 • ราคาที่เสนอผ่านจดหมายหรืออีเมลเชิญชวนที่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตเพื่อดูราคาเปรียบเทียบ หรือใช้รหัสส่วนลดหรือคูปองเพื่อจองราคาเปรียบเทียบหรือส่วนลดอื่นใดที่ไม่ใช่สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ราคาที่เสนอสำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่เป็นของหรือบริหารจัดการโดยโรงแรมและรีสอร์ท อนันตรา เวเคชั่น คลับ
 • ราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการที่ไม่โปร่งใส (อาทิ Expedia Package, Priceline หรือข้อเสนอลับอื่นๆ) ที่ไม่เปิดเผยชื่อหรือสถานที่ของโรงแรมจนกว่าทำการจองห้องพักไปแล้ว
 • ราคาที่เสนอโดยเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามความต้องการที่ไม่ได้ยืนยันโรงแรมในทันที รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ ที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของการจองนานกว่าห้านาที
 • ราคาที่แสดงในเว็บไซต์ที่ไม่ได้มีความสามารถในการจองโดยตรง (อาทิ กลไกค้นหาข้อมูล)
 • ราคาที่เป็นแพ็คเกจหรือราคารวม
 • ราคาส่วนบุคคลที่ไม่ได้เสนอต่อบุคคลทั่วไป
 • ราคาที่เผยแพร่ออกไปเนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือระบบ
 

การยืนยันความถูกต้องและขอบเขตของการรับประกัน

 • เราจะทำการยกเลิกรับประกันราคาดีที่สุดเมื่อเว็บไซต์ Minor Hotels หรือการเสนอราคาบางรายการไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากไฟดับ ปัญหาด้านเทคนิค หรือปัญหาอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Minor
 • Minor ไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการจองที่ดำเนินการผ่านช่องทางอื่นๆ (อาทิ ศูนย์โทรศัพท์ ช่องทางการจองที่ไม่ใช่ของ Minor)
 • ลูกค้าที่ทำการจองผ่านเว็บไซต์ของ Minor Hotels: ในกรณีที่ได้รับการยืนยันอย่างถูกต้องของโปรแกรมรับประกันราคาดีที่สุดแล้ว Minor จะทำการปรับราคาให้กับการจองที่ยืนยันแล้วไปเป็นราคาต่ำสุดที่ Minor สามารถยืนยันได้ โดยราคานี้อาจต่างจากราคาที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการเคลมที่เกี่ยวข้อง
 • การเคลมรับประกันราคาดีที่สุดอาจถูกยกเลิก ถ้า (ก) ชื่อของผู้ส่งแบบฟอร์มการเคลมไม่ตรงกับชื่อของแขกในการจองที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการจองที่เคลมมาหลังจากดำเนินการจองไปแล้ว
 • Minor อาจปฏิเสธการเคลมในกรณีที่โรงแรม Minor ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อของโรงแรม Minor แล้วในวันที่เข้าพักจริง
 • ข้อเท็จจริงใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมรับประกันราคาดีที่สุด หรือเงื่อนไขรับประกันราคาดีที่สุดต้องหาข้อยุติเป็นรายบุคคล ไม่ใช่การร้องเรียนเป็นกลุ่ม และต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ตีความ และบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศไทย
 • ถือเป็นโมฆะตามที่กฎหมายห้ามไว้ Minor ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เสริมแต่ง ยุติ หรือยกเลิกโปรแกรมรับประกันราคาดีที่สุด หรือ เงื่อนไขรับประกันราคาดีที่สุดเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Minor อาจยกเลิกหรือจำกัดความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการส่งเคลมภายใต้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรมรับประกันราคาดีที่สุด หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดภายใต้ดุลยพินิจของ Minor ที่ตัดสินว่าบุคคลดังกล่าวได้ (1) กระทำการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (2) กระทำการในลักษณะหลอกลวงหรือไม่ถูกต้อง (3) ส่งเคลมรับประกันราคาดีที่สุดที่ไม่ถูกต้องจำนวนมาก (4) ไม่ได้เข้าพักที่ Minor Hotels ที่ระบุ หลังจากได้รับอนุมัติการเคลมรับประกันราคาดีที่สุดแล้ว หรือ (5) ละเมิดเงื่อนไขใดๆ ของโปรแกรมรับประกันราคาดีที่สุด
โปรแกรมรับประกันราคาดีที่สุดไม่มีผลกับโรงแรมในจีน ฮ่องกง ไต้หวัน หรือเกาหลีใต้

ย้อนไปหน้าก่อน แบบฟอร์มการเคลม

โรงแรม รีสอร์ท แอนด์ สปา ในเครืออนันตรา
ชั้น 18 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
อีเมล: reserveanantara@anantara.com

For Travel Agents

please call Toll Free: 1 844 MINOR24 (1 844 646 6724)
24 hours, Monday to Friday

ปิด

การจองออนไลน์

ข้อมูลที่ท่านเลือก

รับประกันราคาที่ดีที่สุด
(0-12 ปี)
มีรหัสหรือไม่