ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับประกันราคาที่ดีที่สุด

Last time you looked at

Quick Book Here

##hotel## on ##checkin## for ##nights## night(s)

การจองออนไลน์

(0-12 ปี)
มีรหัสหรือไม่

รับประกันราคาที่ดีที่สุด

สบายใจ สบายกระเป๋า จองกับเราโดยตรง เพื่อรับราคาดีที่สุดสำหรับการจองห้องพักทุกครั้ง

ถ้าท่านพบห้องพักที่มีราคาต่ำกว่าภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง เรายินดีลดราคาให้เท่ากับราคาดังกล่าว และให้ส่วนลดเพิ่มอีก 10% สำหรับการเข้าพักของท่าน

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

Claim now

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เนื้อหาข้อความบนหน้าเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ชื่อ คำ ชื่อเรื่อง วลี โลโก้ ไอคอน กราฟิก หรือการออกแบบเฉพาะบนหน้าเว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการบริการของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล ("อนันตรา" "โอ๊คส์" "อวานี") หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัท ไมเนอร์ โฮเทลหรือบริษัทในเครืออาจได้รับสิทธิ์ในการใช้รายการดังกล่าว การแสดงเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการบริการบนหน้าเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีนัยที่แสดงว่ามีการให้สิทธิ์ใดๆ แก่ผู้ใด

ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาข้อความที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการค้า จัดเก็บชั่วคราวไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว และพิมพ์ออกมาเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวได้ ท่านตกลงว่าท่านไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ด้านเนื้อหาที่ดาวน์โหลดแต่อย่างใด ท่านไม่สามารถแจกจ่ายสำเนาข้อความหรือเนื้อหาไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดหรือ "เฟรม" ลงในไซต์ที่ท่านสร้างหรือดำเนินการได้ ท่านตกลงปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ ข้อความ และข้อจำกัดทั้งหมดที่ปรากฎในเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้

การดาวน์โหลด ถ่ายโอน ตีพิมพ์ ทำสำเนาหรือแก้ไขเนื้อหาข้อความที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายรัฐ กฎหมายจารีตประเพณี หรือประมวลกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้าและกฎหมายลิขสิทธิ์ และอาจส่งผลให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมาย

บริษัท ไมเนอร์ โฮเทลขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และภาพของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทลและบริษัทในเครือตามที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต  

ลิงก์ไปยังบุคคลที่สาม

บริษัท ไมเนอร์ โฮเทลไม่ได้ควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงหรือลิงก์ที่อยู่บนเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงนั้น บริษัท ไมเนอร์ โฮเทลแสดงลิงก์ดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านและการรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายถึงการรับรอง การสอบสวน หรือการยืนยันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นที่กระทำโดยบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล

ข้อจำกัดการรับผิด

ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านรับประกันกับบริษัท ไมเนอร์ โฮเทลว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือห้ามไว้โดยข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศเหล่านี้ แม้บริษัท ไมเนอร์ โฮเทลจะมีการติดตามหรือตรวจสานการอภิปราย แชท ข้อความโพสต์ การส่งข้อมูล บอร์ดประกาศ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงบนเว็บไซต์นี้ แต่บริษัท ไมเนอร์ โฮเทลไม่มีภาระผูกพันในการกระทำดังกล่าวและจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาจากเว็บไซต์ดังกล่าวหรือข้อผิดพลาด การสบประมาท การหมิ่นประมาท การใส่ความ การยกเว้น ข้อความเท็จ ลามก อนาจาร คำพูดหยาบคาย อันตราย หรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลใดๆ ในจุดต่างๆ ของเว็บไซต์ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์หรือส่งข้อความหรือเนื้อหาที่มิชอบด้วยกฎหมาย ข่มขู่ สบประมาท หมิ่นประมาท ลามก อื้อฉาว ยั่วยุ ลามกหรืออนาจารที่อาจทำให้เกิดหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่ถือเป็นความผิดทางอาญา แพ่ง หรือละเมิดกฎหมายใดๆ บริษัท ไมเนอร์ โฮเทลจะร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลใดๆ ที่ออกคำสั่งหรือชี้แนะให้บริษัท ไมเนอร์ โฮเทลเปิดเผยตัวตนของผู้ที่ทำการโพสต์ข้อความหรือเนื้อความดังกล่าวอย่างเต็มที่

ไม่เข้าพัก/ไม่ยกเลิก

ราคาที่มีการจอง ณ โรงแรมของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทลแต่ละราคาเป็นไปตามนโยบายการยกเลิกห้องพัก หากท่านไม่เข้าเช็คอินในวันที่เช็คอินตามการสำรองห้องพัก โรงแรมจะเรียกชำระค่าปรับตามที่ระบุไว้ในนโยบายยกเลิกห้องพักของราคาที่ทำการสำรองไว้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการสำรองห้องพักในกรณีที่ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงหรือไม่เหมาะสม หรือภายใต้สถานการณ์ที่การสำรองห้องพักดังกล่าวมีหรือเกิดจากข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการจองห้องพักหากการจองดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของเรา

 หากแขกผู้เข้าพักเลือกเข้าพักสั้นลงหรือเช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด โรงแรมจะเรียกชำระค่าปรับตามที่ระบุไว้ในนโยบายการยกเลิกห้องพักของราคาที่ทำการสำรองไว้

ข้อผิดพลาดด้านราคา

บริษัท ไมเนอร์ โฮเทลและบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาเนื่องจากข้อมูลราคาหรือการบริการในช่วงเวลาใดๆ ที่ไม่ถูกต้องที่แสดงขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่าจะมีข้อความใดๆ ที่ตรงข้ามกับเนื้อหาในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ บริษัท ไมเนอร์ โฮเทลและบริษัทในเครือไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายอันมีผลสืบเนื่อง หรือสถานการณ์พิเศษ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียโอกาสที่เกิดจากการกระทำหรือไม่กระทำตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์และสามารถอ่านได้ทั่วทั้งเว็บไซต์อาจไม่มีให้บริการในประเทศของท่าน เราไม่รับรองว่าการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์มีความเหมาะสมหรือให้บริการเพื่อการใช้งานในที่ตั้งเฉพาะจุดใดๆ เว็บไซต์นี้ดำเนินการจากประเทศไทยและกำกับโดยกฎหมายของประเทศไทย

กลับสู่ด้านบน

โรงแรม รีสอร์ท แอนด์ สปา ในเครืออนันตรา
ชั้น 18 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
อีเมล: reserveanantara@anantara.com

For Travel Agents

please call Toll Free: 1 844 MINOR24 (1 844 646 6724)
24 hours, Monday to Friday

ปิด

การจองออนไลน์

ข้อมูลที่ท่านเลือก

รับประกันราคาที่ดีที่สุด
(0-12 ปี)
มีรหัสหรือไม่